Благодарим ви за посещението на сайта Markademics.com (собственост на „Маркадемикс ЕООД“).

Продуктите и услугите, продавани или предоставяни безплатно на този уеб сайт не трябва да се тълкуват като обещание или гаранция за печалба.

Вашето ниво на успех в постигането на резултати от използването на нашите продукти и информация зависи от времето, което отделяте за тях, идеите и техниките, които използвате, вашите финанси, знания и различни умения.

Тъй като тези фактори са индивидуални и се различават при всеки, ние не можем да гарантираме успех или определено ниво на доходи, нито сме отговорни за някое от вашите действия.

Всички прогнози или твърдения, относно каквито и да е резултати, споменати на този сайт или в предоставяните от нас продукти и услуги, изразяват субективно мнение за това какво някои хора могат да постигнат или какво ще се случи.

Много фактори са от значение при определяне на действителните резултати и ние не правим никакви гаранции, че ще се постигнат резултати близки до нашите или до тези на някой друг. В действителност, ние не правим никакви гаранции, че ще се постигнат каквито и да е резултати от идеите и техниките, които се съдържат на нашия уеб сайт или в нашите продукти.

В това чисо включваме и всички примери и препоръки в сайта и в продуктите ни. Може да се приеме, че нито една от тези истории не представлява „средния“ или „типичен“ опит на ползващите наши материали и услуги.

В действителност при всеки продукт или услуга ние знаем, че някои хора купуват нашите продукти, но никога не ги използват и следователно няма да получат никакви резултати. Поради това трябва да се предположи, че ще няма да получите никакви резултати с тази програма.

Въпреки, че не правим никакви гаранции за каквито и да е резултати, вие може да се възползвате от опциите за прекъсване на услуга и/или възстановяване на средства, ако са изрично споменати като опция в условията на ползване на конкретния продукт или услуга. Ако не са договорени допълнителни условия за конкретен продукт или услуга,в сила важат общите условия на сайта.

Посещавайки този сайт и/или използвайки продукти и услуги предоставяни от нас, вие се съгласявате безусловно, че „Маркадемикс ЕООД“ и Markademics.com не носят отговорност за вашия успех или провал и не правим никакви гаранции, че нашите продукти и услуги ще донесат какъвто и да е резултат.

Всяка дейност има своите рискове и ние не носим отговорност за вашите действия.