Благодарим ви за посещението на сайта Markademics.com (собственост на „Маркадемикс ЕООД“).

Тези условия могат да бъдат променяни от „Маркадемикс ЕООД“ (наричан по-нататък „Дружеството“), по всяко време и по наше усмотрение, без предизвестие за актуализиране на този документ.

Тези правила и условия регулират използването на този уеб сайт. С достъпа си до този сайт, вие се съгласявате и приемате настоящите Общи условия.

Използвайки този сайт вие се съгласявате да приемете всички промени в общите условия от момента на тяхното въвеждане. Поради това ние ви препоръчваме да преглеждате условията всеки път, когато използвате този уеб сайт.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Вие потвърждавате и се съгласявате, че цялото съдържание и материали на разположение в този уеб сайт са със запазени авторски права, търговски марки, марки за услуги, патенти, търговски тайни или други права на собственост и закони. Освен ако не е изрично разрешено от дружеството, Вие се съгласявате да не продавате, лицензирате, наемате, модифицирате, разпространявате, копирате, възпроизвеждате, предавате, показвате публично, изпълнявате публично, публикувате, адаптирате, редактирате или създавате производни продукти от такива материали или съдържание.

Както беше отбелязано по-горе, възпроизвеждане, копиране или преразпределение за търговски цели на всякакви материали или елементи от този уеб сайт е строго забранено без изричното писмено съгласие на фирмата. За информация относно искането на такова разрешение, моля, свържете се с нас на contact@digitalacademy.bg.

ОГРАНИЧЕНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Трябва да бъде най-малко осемнадесет (18) години, за да използвате услугите на този уеб сайт.

Ако сте получили парола за достъп за някоя част от този уеб сайт, то тази паролата е само за лична употреба, освен ако не е посочено друго. Вие се съгласявате, че сте отговорен за сигурността на вашата парола.

ПРЕКЪСВАНЕ И/ИЛИ ВРЪЩАНЕ НА ПОРЪЧКИ И/ИЛИ УСЛУГИ

Освен ако не са посочени и/или договорени други конкретни условия за определен продукт или услуга, то важат следните условия:
– Имате право да поискате обратно парите си за дигитални продукти за теглене (документи, аудио и видео файлове) в рамките на 30 дни от датата на закупуване.
– Имате право да се отказвате (прекратявате) от различни услуги или абонаменти, без да дължите суми за следващи периоди, като обаче нямате право на изискване на вече платената от вас сума за определен период.
– Имате право да поискате парите си обратно за физически продукти в рамките на 30 дни при условие, че върнете всичко доставено до вас (включително бонуси) в рамките на тези 30 дни и в добро състояние.
– Имате право на пълно или частично възстановяване на средства за продукти и услуги, които не можете да получите подаради наша вина.

ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

Този сайт може да ви свърже с други сайтове в интернет. Тези сайтове могат да съдържат информация или материали, които някои хора могат да намират за неподходящи или обидни. Тези други сайтове, не са под наш контрол и вие потвърждавате, че дружеството не е отговорно за точността, спазването на авторските права, законността, благопристойността, или всеки друг аспект на съдържанието на тези сайтове. Включването на такава връзка не означава задължително поддържане на другия сайт или някой от неговите оператори.

ИНФОРМАЦИЯТА, КОЯТО ПРЕДОСТАВЯТЕ

Вие гарантирате, че информацията, която предоставяте на дружеството чрез този уеб сайт е собственост на вас и че имате необходимите права да предоставите тази информация. Вие се съгласявате да я предоставите на нас без ограничение във времето, със световен лиценз, безвъзмездно. Като имаме право да я показваме, променяме, адаптираме, създаваме производни произведения, и използваме всякакви предложения, идеи и информация, която предоставяте на компанията.

Освен това, Вие се съгласявате, че няма да подавате или предавате съдържание чрез този уеб сайт или компания, която е:
Вулгарнa, клеветническa или порнографскa;
Насърчава извършването на престъпление или нарушение на закона;
Нарушава законите в ЕС и / или юрисдикцията, в която пребивавате;
Нарушава интелектуалните права на трето лице;
Oбиднa или неподходящa според типа на съдържание и информация, предоставена от дружеството и/или трети страни на този уеб сайт.

Ние си запазваме правото да премахваме или изтриваме съдържание подавано от вас, което нарушава тези правила, или което е неподходящо по наше усмотрение, без да носим отговорност и без да ви предупреждаваме.

Дружеството си запазва правото да сътрудничи с органите на реда и съдебните служители в разследването или наказателното преследване на престъпления или съдебно дело. Вие приемате да държите дружеството извън отговорност за всички последствия или действия, предприети от дружеството в сътрудничество с такова разследване в областта на правоприлагането или съдебния ред.

ЗА КОНТАКТИ

Ако ви е необходимо да се свържете с нас, пишете на office@markademics.com

ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

Всички материали, информация, софтуер, продукти и услуги, включени в или предоставени чрез този сайт („съдържание“) се предоставят „както е“ и „както е на разположение“ за вашата употреба. Съдържанието се предоставя без гаранции от всякакъв вид, нито изрични, нито подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, пригодност за определена цел, или НЕНАРУШАВАНЕ. Дружеството и неговите агенти не гарантират, че съдържанието е точно, надеждно и вярно; че този сайт ще бъде на разположение в даден момент или място; че всякакви дефекти или грешки ще бъдат коригирани; или че съдържанието е без вируси или други вредни компоненти. Използването на този уеб сайт е само на ваш риск. Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции, тези изключения може да не се отнасят за вас.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

При никакви обстоятелства дружеството или неговите агенти, свързани с него дружества, служители, директори и изпълнителите не носят отговорност за каквито и да било преки, косвени, наказателни, случайни, специални или последващи щети, които са резултат от използването на или невъзможността за използване на този уеб сайт. Това ограничение се прилага независимо дали твърдяната отговорност се основава на договор, закононарушение, небрежност, строга отговорност, или всяка друга основа, дори ако компанията е предупредена за възможността от такива щети. Освен ако не е забранено от закона, в никакъв случай размерът на колективна отговорност на дружеството и неговите агенти, свързани с него дружества, служители, директори и изпълнители не превишава действително изплатена на дружеството за продукти или услуги сума. Тъй като някои юрисдикции не позволяват изключването или ограничаването на случайните или закономерни щети, отговорност на дружеството в тези юрисдикции трябва да бъде ограничена до степента, позволена от закона.

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ

По искане на дружеството, вие се съгласявате да защитавате, обезщетите и да държите дружеството и други негови дъщерни дружества, както и всички служители, изпълнители, и директори без последствия от всички задължения, претенции и разходи, включително адвокатски такси, които възникват от ваша неправилна употреба на този уеб сайт или от ваше нарушение на правилата и условията посочени тук.

КЛАУЗИ И ИНТЕГРАЦИЯ

Освен ако не е изрично указано друго, това споразумение съставлява цялото споразумение между вас и дружеството по отношение на този уеб сайт и замества всички предишни или едновременни комуникации между вас и дружеството по отношение на този уеб сайт. Ако някоя част от тези Общи условия е невалидна или неприложима, тази част може да се тълкува по начин, съобразен с действащото законодателство, за да отрази, колкото е възможно, първоначалните намерения на страните, като останалите части остават в пълна сила и ефект.

ЮРИСДИКЦИЯ

Тези Условия за ползване, се уреждат и тълкуват в съответствие със законите на Република България и ЕС.